Medlemskap

Fra DalaMakers

Følgende kategorier og priser for medlemsskap

200,- Honnør/student
200,- Første måned (introduksjon)
300,- Årsmedlem
350,- Halvårsmedlem
400,- Enkeltmåned
600,- Familiemedlem

Alle priser er pr. måned


Revisjon: - 24. juni 2019 - Karl Einar (medlemspriser vedtatt på medlemsmøte/styremøte 18. juni 2019)