DalaMakers

Våre sponsorer

Stiftelsen eier rundt 8 prosent av aksjene i DNB, og det er utbyttet fra disse aksjene som brukes til ulike samfunnsnyttige prosjekter.«Vi utløser gode krefter» er vår visjon. Vi støtter prosjekter som skaper engasjement, involverer frivillige og gir et positivt bidrag til barn og unge. Vi driver med filantropi – ikke sponsing. Les mer om virksomheten vår. Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten bidratt med over 5 milliarder kroner til allmennyttige formål.

Link til deres hjemmeside: https://www.sparebankstiftelsen.no/no

Stiftelsen har bidratt med en gave på kr 100.000 i oppstarten av DalaMakers.

Ringsaker kommune er fokusert på næringslivet. Vi ønsker å forstå næringslivets behov og så langt som mulig tilrettelegge for den enkelte bedrift. Vi strekker oss langt for å være en god samarbeidspartner. Hos oss skal du oppleve løsningsorientert, konstruktiv og målrettet dialog og handling. Kort sagt er vårt mål å være næringslivets favorittkommune.

Link til deres hjemmeside: http://www.ringsaker.no/naeringsavdelingen.247773.no.html

Ringsaker kommune har bidratt med kr 200.000 i oppstarten av DalaMakers.

Sparebankstiftelsen Hedmark forvalter den kapitalen som er bygget opp i tidligere Sparebanken Hedmark gjennom 170 års bankvirksomhet i fylket. Stiftelsen er den største eieren i SpareBank 1 Østlandet og en del av utbyttet som Stiftelsen mottar fra banken, deles hvert år ut som gaver til hedmarkssamfunnet. I 2018 har Stiftelsen gitt gaver for nær 105 millioner kroner til idrett, friluftsliv, kultur, humanitært arbeid, utdanning, næringsutvikling og entreprenørskap. Totalt forvalter Stiftelsen rundt 7 milliarder kroner, og er den tredje største av landets sparebankstiftelser.

Link til hjemmesiden: https://sparebankstiftelsenhedmark.no/

Stiftelsen har bidratt med en gave på kr 250.000 i oppstarten av DalaMakers.

Vi er et moderne modellverksted med lange tradisjoner der vi kombinerer håndverk med bruk av det beste innen 3D modelleringsprogram og NC-styrte fresemaskiner. Vårt nyeste satsningsområde er produksjon av produkter i herdeplasten polyuretan. Vi benytter de beste polyuretanråvarene som finnes på markedet i dag, og i kombinasjon med god fagkunnskap og avanserte støpemaskiner leverer vi kvalitetsprodukter til offshore, seismikk og landbasert industri. Vi er et kompetansesenter innen 3D-scanning, konstruksjon og fresetjenester med hovedvekt på former, modeller og prototyper.Vi bistår med vår kompetanse i produksjon av støpeverktøy til en rekke produksjonsmetoder. Støpeverktøyene/støpemodellene utføres i tre, plast, aluminium eller stål etter hva som er egnet for din produksjonsprosess. Sammen med våre nettverkspartnere leverer vi støpte, maskinerte og overflatebehandlede deler i plast, aluminium, støpejern og stål.

Link til hjemmesiden: https://www.molstad.no/

Bedriften er i dag en aktiv samarbeidspartner for DalaMakers med kapital og menneskelige ressurser.

En pådriver i kundenes innovasjon og fornyelse. Vi har dyp teknologisk og forretningsmessig innsikt og utgjøre en forskjell og skape konkurransekraft for våre kunder.

Link til hjemmesiden: https://www.evry.com/no/

Bedriften er i dag en aktiv samarbeidspartner for DalaMakers med kapital og menneskelige ressurser.

Helnor er et innovativt selskap med fokus på å utvikle, produsere og selge gode løsninger og produkter. Et av markedsområdene våre er VA-bransjen hvor betjening og kontroll av alle typer vann har vært vår målsetning siden 1970. Vi har siden vår første inspeksjonsluke ble utviklet i 1974, jobbet kontinuerlig med å tilby bygg og anleggsbransjen smarte løsninger for tilgang til installasjoner i vegg, himling, gulv eller andre steder.

Link til hjemmesiden: https://www.helnor.no/

Bedriften er i dag en aktiv samarbeidspartner for DalaMakers med kapital og menneskelige ressurser

RECAB leverer avanserte standard innebygde datamaskiner og tilpassede hylle-løsninger til krevende OEM-er i det nordiske markedet. Intern utvikling kombinert med standard innebygde produkter fra verdensledende selskaper gir våre kunder skreddersydde løsninger. Ved å gjenbruke eksisterende plattformer og byggesteiner fra globale produsenter, forbedrer vi dem for å passe perfekt til kundenes applikasjoner. Dette reduserer risikoen og tid til markedet, og sparer utvikling og konsulentkostnader for våre kunder.

Link til hjemmesiden: http://recab.com/index.php/en/

Bedriften er i dag en aktiv samarbeidspartner for DalaMakers med kapital og menneskelige ressurser.